ورق های فلزی CNC فورژ مدرن :

این نوع ورق های فلزی برش خورده , بدلیل ظرافت برش , تعداد بالای طرح , مخصوصا قابلیت اجرای لوگو شرکت ها و طرح های سفارشی , توانسته محدوده استفاده از صفحات فلزی را بسیار افزایش دهد که این افزایش بدلیل , جذب نظر بسیاری از مخاطبان در حوزه فعالیت ساختمانی و دکوراسیون داخلی و محیط سازی شهری و خانه دارها بوده و نیز از ابزارهای بسیار کاربردی در صنعت دکوراسیون داخلی و محیطی در نظر گرفته می شود.
جنس ورق CNC معمولا از ورق آهن بوده که همین امر باعث قیمت مناسب این محصول شده است و همچنین فضای بالای مجتمع فروشگاهی فورژ مدرن بر آن شده که تنوع بالایی از این کالا آماده و در دسترس عموم باشد.
عزیزانی که تقاضای طرح خاص خود را دارند برای تهیه راحت و سریع محصول به قسمت «تماس با ما فروشگاه» مراجعه نمایند , کارشناسان ما در تمامی مراحل سفارش همراه شما می مانند .

خرید ورق CNC طرح 4020 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4020 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4020 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4020

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4020

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4020 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4078 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4078 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4078 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4078

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4078

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4078 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4101 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4101 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4101 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4101

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4101

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4101 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4174 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4174 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4174 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4174

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4174

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4174 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4164 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4164 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4164 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4164

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4164

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4164 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4157 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4157 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4157 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4157

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4157

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4157 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4132 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4132 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4132 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4132

ورق لیزیک CNC فورژ مدرن کد: 4132

مشخصات استاندارد ورق لیزیک CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4132 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4129 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4129 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4129 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4129

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4129

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4129 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4108 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4108 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4108 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4108

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4108

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4108 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4101.1 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4101.1 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4101.1 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4101.1

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4101.1

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4101.1 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4095 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4095 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4095 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4095

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4095

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4095 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4092 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4092 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4092 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4092

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4092

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4092 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4087 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4087 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4087 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4087

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4087

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4087 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4077 در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4077 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4077 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4077

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4077

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4077 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید ورق CNC طرح 4068در ایران,خرید ورق سی ان سی کد 4068 در گیلان, خرید اینترنتی ورق CNC طرح 4068 در رشت , خرید ورق CNC ارزان کد 4068

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4068

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4068 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید اینترنتی ورق CNC 4056در رشت ,خرید اینترنتی ورق CNC 4056 در گیلان,خرید اینترنتی ورق سی ان سی 4056 در گیلان,خرید ورق CNC 4056فلزی,فروش ورق سی ان سی 4056 در انزلی,ورق CNC فلزی 4056 در انزلی,ورق CNC فلزی 4056 در رشت,ورق CNC فلزی 4056 در گیلان

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4056

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4056 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید اینترنتی ورق CNC 4026 در رشت ,خرید اینترنتی ورق CNC 4026 در گیلان,خرید اینترنتی ورق سی ان سی 4026 در گیلان,خرید ورق CNC 4026 فلزی,فروش ورق سی ان سی 4026 در انزلی,ورق CNC فلزی 4026 در انزلی,ورق CNC فلزی 4026 در رشت,ورق CNC فلزی 4026 در گیلان

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4026

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4026 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید اینترنتی ورق CNC 4010در رشت ,خرید اینترنتی ورق CNC 4010 در گیلان,خرید اینترنتی ورق سی ان سی 4010 در گیلان,خرید ورق CNC 4010 فلزی,فروش ورق سی ان سی 4010 در انزلی,ورق CNC فلزی 4010 در انزلی,ورق CNC فلزی 4010 در رشت,ورق CNC فلزی 4010 در گیلان

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4010

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4010 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق :  2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
خرید اینترنتی ورق CNC 4004.1 رشت ,خرید اینترنتی ورق CNC 4004.1 در گیلان,خرید اینترنتی ورق سی ان سی 4004.1 در گیلان,خرید ورق CNC 4004.1 فلزی,فروش ورق سی ان سی 4004.1 در انزلی,ورق CNC فلزی 4004.1 در انزلی,ورق CNC فلزی 4004.1 در رشت,ورق CNC فلزی 4004.1 در گیلان

ورق CNC فورژ مدرن کد: 4004.1

مشخصات استاندارد ورق CNC : نام : ورق CNC فلزی کد 4004.1 عرض ورق : 100 cm ارتفاع ورق : 200 cm جنس ورق : فلزی ضخامت ورق : 2 mm ( ضخامت ورق قابل تغییر می باشد )

ادامه مطلب
دانلود کاتالوگ قطعات فرفورژه
دانلود