قطعات چدنی فورژ مدرن :

ضخامت و بعد دار بودن قطعات فورژ مدرن از مزایای هنر ریخته گری است . که این ویژگی عظمت و زیبایی دوچندانی به نرده فرفورژه می افزاید .

دانلود کاتالوگ کامل از خدمات ما و مشخصات پروژه ها
دانلود