قطعات ورقی فورژ مدرن :

ظرافت حکاکی طرح در پرس دو مرحله ای و سبکی قطعات ورقی فورژ مدرن از مزایای این قطعات بوده . که این ویژگی نصب را راحت تر کرده و  زیبایی دوچندانی به نرده فرفورژه می دهد .

دانلود کاتالوگ کامل از خدمات ما و مشخصات پروژه ها
دانلود