فرفورژه فورژ مدرن :

گل نرده (به فرانسوی: Fer Forgé) صنعت تولید مصنوعات فلزی , عمدتاً از آهن و چدن می‌باشد که اصطلاح قدیمی چلنگری نیز برای آن مناسب است. هنر گل‌نرده‌سازی که از قدیم در کارگاه‌های کوچک آهنگری مرسوم بوده , با گداختن و شکل دادن آهن و یا با ریختـه گری چدن و سایر فلزات در ایران انجام می‌شود ، این صنعت در سالهای اخیر پیشرفتهــای فراوانی داشته است . بطوری که طراحی قطعات جدید فرفورژه فورژمدرن برگرفته از موجودات هستی است . اعم این الگو برداری , از گل ها و گیاهان و در قسمتی , از موجودات همچون پرندگان است و هنر خم کاری در فرفورژه که ازنظر زیباشناسی نقش کلیدی را ایفا می کند برای پیاده سازی طرح های طبیعت در دل قطعات سخت فرفورژه می باشد .

Ferforgeh , ferforjeh , ferforzheh , ساختمان لوکس, ساختمان لاکچری , ساختمان مدرن , ساختمان خاص , چارچوب فرانسه, رشت, بندرانزلی, شمال کشور , چارچوب فرانسه طرح دار , پروفیل طرح دار , لوکس , خاص , لاکچری , فورژ مدرن , فرفورژه, طرح جرس, جرس ,

پروفیل طرح دار

انواع پروفیل طرح دار

ferforge , ferforjeh , ferforzheh , ساختمان لوکس , ساختمان لاکچری , ساختمان مدرن , ساختمان خاص , درب , کادری پنجره , فرفورژه , فورژ مدرن , گلنرده , گلنرده چدنی , لوکس , لاکچری , خاص , کادری , کادری پنجره , درب , کادری پنجره تسمه ای , کادری درب گلنرده چدنی , کادری تسمه ای , کادری چدنی , کادری گلنرده چدنی , کادری جدید , کادری لوکس , کادری مدرن

حفاظ پنجره

انواع حفاظ پنجره

ferforge , ferforjeh , ferforzheh , ساختمان لوکس , ساختمان لاکچری , ساختمان مدرن , ساختمان خاص , درب , کادری درب , فرفورژه , فورژ مدرن , گلنرده , گلنرده چدنی , لوکس , لاکچری , خاص , کادری , کادری درب , درب , کادری درب تسمه ای , کادری درب گلنرده چدنی , کادری تسمه ای , کادری چدنی , کادری گلنرده چدنی , کادری جدید , کادری لوکس , کادری مدرن

کادری درب

انواع فرفورژه کادری درب

دانلود کاتالوگ کامل از خدمات ما و مشخصات پروژه ها
دانلود